Kerneopgave, vision og værdier

Kerneopgave, vision og værdier

Kerneopgave

CKU Vendsyssels kerneopgave er i et ligeværdigt samarbejde gennem undervisning og vejledning at etablere muligheden for læring og selvindsigt, således at personer med særlige udfordringer tilegner sig kompetencer til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Vision
Vi vil

  • levere ydelser af høj faglig kvalitet til vores borgere med udgangspunkt i den enkeltes behov og mål
  • løbende udvikle og tilpasse vores ydelser i takt med, at rammer og ydre krav ændres.
  • bidrage til fælles løsninger og indgå i samarbejde i relation til vores opgaver og vores målgrupper.

Værdier

  • Respekt.
  • Den enkelte uanset forudsætninger har et udviklingspotentiale.
  • Faglighed.
  • Samarbejde.
  • Arbejdsglæde.
  • Tillid.