Video om STU uddannelsen på CKU Vendsyssel

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

På CKU Vendsyssel (CKUV) kan du tage en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

En STU er en tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU’en er en uddannelse, som bygger bro til voksenlivet. Den er ikke kompetencegivende til optagelse på anden uddannelse og erhverv i sig selv.

Når du er færdig med en STU, vil du have udviklet dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bedre er i stand til at klare dig selv.

I løbet af STU-forløbet vil du også blive afklaret med, hvilken vej, der vil være den rigtige vej for dig i forhold til uddannelse eller job.

Det er ikke alle, som kan blive optaget på en STU. Man er ikke i målgruppe til en STU, hvis man kan tage en anden ungdomsuddannelse – eksempelvis også en EGU eller FGU.

Du skal tale med din uddannelses- og erhvervsvejleder om, hvorvidt du er i målgruppe til en STU. Det skal typisk behandles på et særligt udvalg i din hjemkommune.

Det er din vejleder, der indstiller til en STU.

Når du starter på en STU, skal der udarbejdes en uddannelsesplan. Af den skal det fremgå, hvad du og skolen skal arbejde med i løbet af de tre år uddannelsen varer.

Uddannelsesplanen skal beskrive målene for den undervisning, du skal have, og den praktik du skal i. Desuden skal den også beskrive, hvad du skal lære ift. det at bo-selv

Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem din uddannelses- og erhvervsvejleder, din kontaktperson på skolen og dig selv (og evt. dine forældre, hvis du er under 18 år).

På CKUV lægger vi stor vægt på et godt ungemiljø og det fællesskab, som du bliver en del af, når du går på vores STU.

I den klasse, du kommer til at gå i, har personalet særlig uddannelse og erfaring i at undervise unge, som har specielle behov.

Vi har 4 klasser med følgende specialer:

 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Sociale og psykiatriske problemer
 • Udviklingshæmning
 • Indlæringsvanskeligheder og ADHD/ADD

Skolen har et stort netværk af virksomheder, som vi samarbejder med, når der skal laves praktikforløb.

På CKUV er du i gode hænder, uanset om du begynder i en praktik på vores egen skole eller ude i en virksomhed.

På skolen har du mulighed for at komme i praktik indenfor områderne:

 • Køkken
 • Bageri
 • Rengøring
 • Pedel
 • IT

Bo-selv undervisning er en stor del af undervisningen på CKUV. Her vil du f.eks. lære om hygiejne, rengøring, tøjvask, madlavning, privatøkonomi skat og meget mere.

I løbet af din STU vil du også have mulighed for at komme ud at ”prøve-bo” i skolens lejlighed, hvor der naturligvis et støtte og tilsyn fra skolens bo-underviser.

På CKUV er der altid undervisning på din klasse. Men i det omfang du er interesseret i det, tilbyder vi også mange forskellige kompetencefag:

Boglige fag:

 • FVU-læsning
 • FVU-matematik
 • Engelsk og begyndere og øvede
 • Læseløft
 • Læselyst

 Praktiske/kreative fag

 • Møbelrestaurering og genbrug
 • Kreativt værksted
 • Billedkunst
 • Kolonihaven

Musiske fag:

 • Musik for begyndere og øvede
 • Karaoke

Bevægelsesfag:

 • Fitness/floorball/svømning
 • Idræt
 • Badminton

IT-fag:

 • IT
 • Esport
 • Kreativ programmering
 • Robotprogrammering
 • Spilprogrammering

Se vores video om IT-fagene

På CKUV kan du forvente dig indimellem at komme på tur med din klasse som et led i undervisningen. Desuden har vi 2 uger på et skoleår, hvor vi fokuserer undervisningen på temaet fritid. Endvidere har vi i løbet af skoleåret Eventdag, Hyggeaften, Skolefest og meget andet.

Der er ikke eksamener i STU. Dog kan du vælge at gå til prøve i FVU (forberedende voksenundervisning) i dansk eller matematik, da vi tilbyder denne undervisning på CKUV.

Ved afslutningen af uddannelsen får du et kompetencepapir, der blandt andet beskriver dine opnåede kompetencer i løbet af din tid her på skolen og dine ønsker efter uddannelsen.