Misbrugspolitik

Skolen ønsker via vores misbrugspolitik at medvirke til,
at ingen ung er nødsaget til at stoppe i sin uddannelse på grund af et misbrug.

Misbrugspolitik

CKU Vendsyssel ønsker via vores misbrugspolitik at medvirke til, at ingen ung er nødsaget til at stoppe i sin uddannelse på grund af et misbrug.

Vi tager ethvert misbrug meget alvorligt og udgangspunktet er, at eleven tilbydes hjælp ud af uhensigtsmæssigt forbrug eller misbrug af rusmidler, og hvis muligt samtidig at fastholde vedkommende i uddannelse.

Vi ønsker at være åbne og opsøgende i vores dagligdag omkring unges misbrug, således at emnet ikke tabuiseres, og at de unge selv kan bringe emnet op i et trygt og tillidsfuldt miljø på CKU Vendsyssel.

Læs misbrugspolitikken her: