Ydelser

STU

Tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB)

Mentorindsats

Befordring

Befordring bevilliges og betales af hjemkommune.
Administreres fra CKUV’s kontor.

Priser STU

Årstakst STU 222.200 kr. (4273 kr/uge)
Ugetakts LAB 4273 kr/uge

Optag på STU

Hver kommune har sin indstillingsprocedure.
Kontakt derfor visitationsansvarlig i din kommune.

Forældretræning med babysimulator

Mange unge drømmer om at få en baby uden rigtig at vide, hvad det indebærer.

I CKUVs babysimulator forløb kan man få et forløb med en datastyret babydukke. En babydukke som kræver pasning og omsorg dag og nat. Efter et skræddersyet forløb, er den unge og deres netværk blevet klogere på den unges ønsker og forældreevne.

Kontakt os for oplysninger om leje af simulator + forløb (Introduktion, rapportering og samtale).
Det er muligt at tilkøbe vejledning på timebasis.