Stemme- og stammevanskeligheder

Vi tilbyder i samarbejde med PPR Hjørring undervisning og vejledning til børn og voksne med stemme-, åndedræts- og stammeproblematikker.

Stemme- og åndedrætsproblematikker
Forud for udredning af stemmevanskeligheder og/eller stemmeundervisning skal der foreligge en undersøgelse foretaget hos en øre-, næse-, halslæge. Dette gøres for at udelukke alvorlige organiske sygdomme samt for at sikre relevant undervisning og korrekt vejledning, hvis undersøgelsen viser organiske forandringer på stemmelæberne.

Vi har i stemmeundervisningen mulighed for at vurdere, om der er behov for specialiseret fysioterapi og/eller psykologsamtaler som en del af undervisningstilbuddet og efterfølgende henvise hertil. Denne vurdering foretages altid individuelt og i samråd med den enkelte borger.

Børn i Hjørring Kommune henvises til stemmeundervisning på KVU gennem PPR Hjørring.

Stammen 
Undervisning og vejledning til unge og voksne ift. stammen tilbydes af PPR Hjørring efter henvisning fra KVUs koordinator. Stammecafé finder sted hos os på CKUV i vores lokaler på Elsagervej 25 Hjørring.

Klik her for at henvise en borger med Stemme-, stamme-, udtale- og artikulationsvanskeligheder til KVU forløb


Målgrupper og indsatser

Stemmevanskeligheder

Vi tilbyder logopædisk udredning, undervisning og vejledning indenfor funktionelle, organiske, psykiske og neurologiske stemmevanskeligheder samt inden for atypiske vejrtrækningsproblematikker.

Formålet med undervisningen er at afhjælpe det specifikke stemme-/vejrtrækningsproblem og de dertilhørende gener. I undervisningen indtænkes forebyggelse i form af god stemmehygiejne. Der arbejdes med afhjælpende og kompenserende strategier i forhold til den enkeltes problematikker.

Stemmeundervisningen foregår enten individuelt, i en gruppe eller som en kombination hos os på CKUV.

Stammen

Undervisning og vejledning ift. stammen.

Undervisningen finder sted som eneundervisning.

Stammecafé
3-4 gange årligt afholdes stammecafé, der tager afsæt i forskellige temaer om livet med stammen. Personer med stammen har mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre med stammen, og pårørende og fagpersoner (typisk lærere og pædagoger) har mulighed for at tilegne sig relevant viden om stammen.