Om KVU

Hos KVU er vi specialiseret i at tilbyde undervisning, rådgivning og vejledning efter Lov om specialundervisning for voksne til personer, der ønsker nye muligheder for et mere aktivt liv samt for deltagelse i samfundslivet. Formålet med hver enkelt indsats er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens funktionsnedsættelse.

Vores indsatser skal give deltageren mulighed for at omgå eller begrænse virkningen af sin funktionsnedsættelse gennem anvendelse af nye strategier, metoder og hjælpemidler, der kan kompensere for problemerne.

Du kan læse meget mere om KVU i vores indsatskatalog, og du kan læse overordnet om KVU i vores folder:

Indsatskatalog - Kompenserende voksenundervisning (KVU)

KVU folder

Betaling og befordring

Alle indsatser hos KVU er gratis for den enkelte deltager. Har deltageren et særligt behov i forhold til transport, kan der ansøges om befordring. Udgiften hertil afholdes ligeledes af kommunen.

Hvem kan ansøge eller blive henvist til KVU?

Der er fri henvendelsesret til KVUs indsatser for personer, der bor eller opholder sig i Hjørring Kommune. Det betyder, at du som fagperson kan henvise en borger, der ønsker et forløb på KVU. 

CKU Vendsyssel har samarbejdsaftaler om undervisning og vejledning efter Lov om specialundervisning for voksne med andre kommuner i Vendsyssel. Personer bosiddende i andre kommuner end Hjørring er velkomne til at kontakte os for at høre mere om mulighederne for en undervisnings- eller vejledningsindsats hos os.

Sådan ansøges og henvises til KVU?

Du kan henvise en person til KVU digitalt. Du finder henvisningsskemaet under hver enkelt målgruppe.

Personer der selv ønsker at ansøge om undervisning og vejledning på KVU kan ligeledes ansøge digitalt. Ansøgningsskemaet findes under fanen "Til dig der ønsker undervisning på KVU".

KVUs målgrupper

Du kan henvise en borger og læse meget mere om vores tilbud ved at klikke på de forskellige målgrupper nedenfor:

Tiltagende neurologiske lidelser

Erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse og pårørende

Stemme- og stammevanskeligheder

Anden funktionsnedsættelse

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte KVUs koordinator Mikkel Vest Stephansen på mobil nr: 41 22 59 18, hvis du har spørgsmål til, om KVU kan lave et undervisnings- eller vejledningstilbud til en anden person med nogle specifikke vanskeligheder, eller hvis du bare vil vide mere om KVUs indsatser.

Ved at klikke på linket nedenfor kan du finde kontaktoplysninger på KVUs undervisere og ledelse, som du ligeledes er meget velkommen til at kontakte.

Klik her for at gå til fanen Personale